DUYURU /// CHP VEKİLİ ATİLLA KART : Örgütlü Olarak Suç İşleyen Başbakan ve Bakan’ları Koru yan Savcılık Makamları .

24 Nisan 2015

Basın Duyurusu;

Örgütlü Olarak Suç İşleyen Başbakan ve Bakan’ları Koruyan Savcılık Makamları …

1998 ila 2006 yılları arasında Türkiye’de 8 ayrı Kurum’da rüşvet verildiğine dair ortaya çıkan uluslararası belgelerle ile dosyaları ; Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Adalet Bakanı sümenaltı etmiştir.

26.12.2012 tarihinde Adalet Bakanlığına intikal eden bu dosyalarla ilgili fail ve sorumlular hakkında; dönemin Başbakanı, Adalet Bakanı soruşturma izni sürecini başlatmamışlar , dosyaları sümenaltı etmişlerdir. Başbakan ve Adalet Bakanı en hafif nitelendirmesiyle, görev ve yetkilerini kötüye kullanmışlardır.

Dramatik ve kabul edilemez bir diğer husus şudur; böylesine bâriz suç ihlâli karşısında bile , artık büyük ölçüde vesayet altında görev yaptıkları bilinen Savcılık Makamları ; Adalet Bakanlığının 2011/100-1 sayılı genelgesinin gereğini yapma cesareti ve sorumluluğunu gösterememişler, görevlerini doğru ve tarafsız bir şekilde yapamamışlar; Başbakan ve Adalet Bakanı hakkında takipsizlik kararı verme dirayetsizliğini ve sorumsuzluğunu göstermişlerdir. Görevlerini doğru ve tarafsız bir şekilde yapamaz hale gelmişlerdir.

Mezkûr karar , ilgili Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde Tarafımızdan itiraza konu edilmiştir. Sulh Ceza Mahkemelerinin kuruluş amacı ve özel yetkili mahkeme niteliğinin bulunduğu gözönüne alındığında; itirazın sonucu hakkında da ihtiyatlı değerlendirme yapılması gerektiğini şimdiden ifade etmekte yarar görüyoruz. Anayasal sistemin, siyasi iktidar eliyle kuşatılmış olması ve askıya alınmış olmasına rağmen; hukuk ve hak mücadelesinin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini yine yeri gelmişken ifade ediyoruz.

İtiraz dilekçesinin örneği ilişikte sunulmuştur.

Saygılarımla.

Atilla Kart

Konya Milletvekili

************

24 Nisan 2015

Ankara Sulh Ceza Hakimliğine sunulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına

Ankara

Dosya No ; 2014/6721 Basın Sor.no.

2015/778 Basın Karar no.

Takipsizlik Kararına

İtiraz Eden ;

Atilla Kart

Konya Milletvekili.

TBMM – Ankara.

İtiraz olunan karar ;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı – Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosunun 23.03.2015 tarih , 2014/6721 – 2015/778 sayılı takipsizlik kararı..

T.Konusu ;

Savcılık Makamının mezkûr takipsizlik kararı; hukuka ve dosya kapsamına aykırı olmanın ötesinde, Adalet Bakanlığının 2011/100-1 sayılı genelgesine de aykırı olmakla, mezkûr kararın itirazen kaldırılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

Tebliğ Tarihi ;

Mezkûr karar, TBMM’de bulunan ve Savcılık Makamı tarafından da bilinen adresim yerine , her nedense Konya’da ikamet etmediğim adrese gönderilmiştir. Seçim çalışmaları sebebiyle Konya’ya gittiğimde, 20 Nisan 2015 tarihinde karara muttali olunmuştur.

Usule uygun tebligat yapılmamıştır.

Ittıla tarihi itibariyle, süresi içinde iş bu itiraz yapılmıştır.

İtiraz sebepleri;

(I) 16 Aralık 2014 tarihli suç duyurusu dilekçemizde müsned suçlamalar ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Adalet Bakanlığına gönderilen 16.12.2012 tarihli yazı ve eklerine göre; yabancı şirketler, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 22 ülkede rüşvet dağıtmışlardır.

Türkiye’de 1998 ila 2006 yıllarında ; aralarında İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediyeleriyle bazı Bakanlıkların bulunduğu 8 Kurumda rüşvet dağıtılmıştır.

(II) Türkiye’de rüşvet dağıtıldığına ilişkin uluslararası belgelerin dayanakları 28.04.2010 tarihinden itibaren, ilgili Resmi Merciler tarafından takip edilmeye başlanmıştır. Bu takibin sonucunda yukarıda sözü edilen 26.12.2012 tarihli belge ve ekleri Başbakanlığa ve Adalet Bakanlığına ulaşmıştır. Anlatımı yapılan bu dokümanlar, uluslararası sözleşmeler gereğince bağlayıcı nitelikte olan belgelerdir. İdari ve adli yönden işlem yapılması zorunlu olan belgeler niteliğindedir.

Esasen, uluslararası sözleşmelerde bu anlamda bağlayıcı bir hüküm olmasa bile; hukukun ve mevzuatımızın gereği olarak, Başbakanlık ve Adalet Bakanlığının önce idari soruşturma ve sonucuna göre de adli süreci başlatması sorumluluğu vardır.

Bu sorumluluk Başbakan ve Adalet Bakanı için 26.12.2012 tarihinden itibaren başlamıştır. Başbakan ve Adalet Bakanı yönünden en hafif nitelendirmesiyle “görevi kötüye kullanma” eylemi söz konusudur. Bu suça yönelik zaman aşımı süresinin ise, suç tarihi olan 26.12.2012 tarihinden itibaren başlayacağı açıktır.

(III) Müsned suçlamanın, Bakanlar Kurulunun genel siyaseti ve Bakan’ların takdiriyle veya görevleriyle ilgisinin olmadığı açıktır.

Genel siyaset ve takdir kavramıyla ilgisi ve illiyeti bulunmayan, doğrudan ve münferiden gerçekleştirilen bir eylem ve suç söz konusudur. Bu takdirde Anayasanın 100 ve İçtüzüğün 107. maddelerindeki prosedürün söz konusu olmayacağı, ilgili Savcılığın doğrudan fezleke düzenlemesi gerektiği, Adalet Bakanlığının 21.12.2011 tarih – 100/1 sayılı genelgesinin 3.bendinde açık olarak ifade edilmiştir. Ortada “kişisel suç” niteliğinde olan bir eylem mevcuttur. Savcılık Makamının, ilgili Başbakan veya Bakan’ın ifadesine başvurmadan , mevcut bulguları gözönüne alarak fezleke düzenlemesi gerektiği mezkur genelgede ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Başbakan ve Adalet Bakanı, görev ve yetkilerini kötüye kullanarak rüşvet dosyasını kapatmışlardır. Yasal yönden bağlayıcı nitelikte olan uluslararası belgelerin gereği yapılmamıştır.

Şüpheliler, suçlamaların, zamanaşımına uğramasını amaçlamışlardır. Dosyanın her 2 Şüpheli tarafından sümenaltı edildiğini gösteren somut bulgular söz konusudur. Şüpheliler, idari ve adli sürecin işletilmesini, başlatılmasını engellemişlerdir. Yoğun kast altında nüfuzunu kötüye kullanmışlardır.

(IV) Özetle ;

Takdiri zaafiyetin ötesinde, maddi bulgular ve tespitler yönünden de zaafiyet ile malül olan, dosya kapsamı ve Adalet Bakanlığının 100/1 sayılı genelgesini görmezden gelen bir karar söz konusudur.

Bu anlamda , 2802 sayılı Yasanın 68 ve 69. maddeleri kapsamında; görevin doğru ve tarafsız yapılmadığını gösteren bulgular söz konusu olmakla; hukuka bâriz ve fâhiş ölçülerde aykırı olan ve Başbakan ile Adalet Bakanı hakkında tesis olunan mezkûr takipsizlik kararının itirazen kaldırılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim.

Muteriz

Atilla Kart

Konya Milletvekili

24 nisan 2015 basn duyurusu su ileme imtiyaz olan Babakan ve Bakanlar.docx

Reklamlar

Etiketlendi:, , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: