SÖZDE SOYKIRIM İLE İLGİLİ DAĞITILACAK METİNLER /// BİLDİRİ’nin İngilizce, Fransızca ve A Lmanca tercüme edilmiş hali

Onur Öymen’e teşekkürlerle, daha yaygın dağıtılmasına katkı dileğiyle, Bildiriyi İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak bilgi ve ilgilerinize sunuyorum.

Selam ve saygılarımla.

Algan Hacaloğlu

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI” İDDİALARINI REDDEDİYORUZ…

BU TEMELSİZ İDDİALARLA BÖLGEDE HUZUR VE BARIŞI, HALKLARIMIZ ARASINDA DAYANIŞMA DUYGUSUNU ZEDELEMEKTE OLAN ERMENİSTAN HÜKÜMETİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ…

24 Nisan 2015

Sözde Ermeni soykırımının 100. Yıldönümü vesilesiyle Ermenistan’ın Türkiye’yi hedef alan ve Türk milletini aşağılayıcı söylemlerini yoğunlaştırdığı görülmektedir. Papa’nın ve bazı yabancı devlet adamlarının bu konuda sözleri ve tavırları da Ermenistan’ı bu saldırgan politikasında yüreklendirmektedir.

Tarihi gerçekleri saptıran ve hukukun üstünlüğü ilkesini hiçe sayan bu söylemler karşısında devletimizi temsil edenlerin ve siyasetçilerin gösterdikleri tepkiler çoğu zaman yetersiz kalmakta ve Avrupa Parlamentosunun son kararında görüldüğü gibi, adeta Türkiye’nin o tarihte yaşananların sorumluluğunu kabul etmekte olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.

Bu gelişmeler karşısında gerçekleri Türk ve dünya kamuoyuna duyurmak kaçınılmaz bir görev haline gelmiştir.

M.K.ATATÜRK, Büyük Nutkunda o devirde Ermenilerin Müslümanlara karşı uyguladığı zulüm ve yok etme politikasını şöyle anlatmaktadır:

“Ermeni kıtali konusundaki sözler, gerçeğe uygun değildir. Aksine, güney bölgelerinde, yabancı kuvvetler tarafından silahlandırılan Ermeniler, gördükleri koruyuculuktan cesaret alarak bulundukları yerlerdeki Müslümanlara saldırmaktaydılar. İntikam düşüncesiyle her tarafta insafsız bir şekilde öldürme ve yok etme siyaseti gütmekteydiler. Ermeniler, …binlerce çaresiz ve suçsuz ana ve çocukları işkenceyle öldürmüşlerdi. Tarihte bir benzeri görülmemiş olan bu vahşeti yapan Ermenilerdi. Müslümanlar yalnız namuslarını ve canlarını korumak için karşı koymuş ve kendilerini savunmuşlardı."

Tarihi gerçekler böyleyken, Birinci Dünya Savaşındaki Emperyalist ülkelerin propaganda belgelerinin etkisi altında kalan bazı yabancıların o tarihlerde Türklere yapılan zulmü görmezlikten gelerek Türkleri hedef tahtası haline getirmeye çalışmalarını şiddetle reddediyoruz .

Türkleri soykırım yapmakla suçlayanlar uluslararası hukuku da açık biçimde ihlal etmektedirler. Birleşmiş Milletlerin 9 Aralık 1948 tarihli Soykırımla Mücadele Sözleşmesi hangi olayın soykırım olarak tanımlanabileceği yetkisini sadece o olayın cereyan ettiği ülkenin ilgili mahkemesine veya yetkili kılınmış bir uluslararası mahkemeye vermektedir. Bugün Ermenistan’ın beklentileri doğrultusunda Türklerin soykırım yaptığını iddia eden parlamentolar, uluslararası kuruluşlar ve siyasetçiler sözleşmenin bu hükmünü yok sayarak kendilerini mahkeme yerine koymak gafletine düşmektedirler.

Bunlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Perinçek davasında soykırım iddiasının tartışmalı bir konu olduğu hükmüne vardığını da unutturmak ve Amerika’daki 69 ünlü tarihçinin 1985 tarihinde yaptıkları açıklamada Ermenilerin soykırım iddialarını kabul etmediklerini de gözden kaçırmak istemektedirler.

Türkiye karşıtı propagandaların etkisi altına girenler; Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı yıllarında yüzbinlerce masum Türkü öldürdüğünü görmezlikten gelmekte, gene Ermenilerin 26 Şubat 1992 tarihinde gerçekleştirdikleri Hocali Katliamında ‘106’sı kadın, 83’ü çocuk’ 613 Azeri soydaşımızı katlettiklerini unutturmaya çalışmakta, Ermenistan’ın Yukarı Karabağ ve civarında yaşayan yaklaşık bir milyon Azeriyi evlerinden kopararak göçe zorladıklarını, Azeri topraklarının % 20’sini işgal ettiğini göz ardı etmektedirler.

40’tan fazla Türk Büyükelçisi ve diplomatını katleden Ermeni ASALA terör örgütü anısına Erivan’da Yerablur Askeri Mezarlığında anıt dikerek bu terör örgütüne açıkça sahip çıkan Ermenistan, “hesap sorması değil, hesap vermesi” gereken bir ülkedir.

Tarihten bugünün siyasi hesapları için malzeme çıkartmaya çalışmak yanlıştır. Yapılması gereken tarihi tarihçiler bırakmaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ortak tarih komisyonu kurulması önerisini kabul etmeyen Ermenistan, bu çözümü de engellemiş bulunmaktadır.

Biz aşağıda imzası olanlar; Ermenistan’ın izlediği bu sorumsuz politikaları şiddetle kınıyor, Türk siyaset adamlarını bu konuda daha kararlı bir tutum izlemeye davet ediyor, yabancı devlet adamlarını ve parlamentoları da Türk milletini incitecek gerçek dışı suçlamalardan vaz geçmeye çağırıyoruz.

Statement of Turkish Politicians and Intellectuals on Armenian Allegations

April 24, 2015

On the occasion of the 100th anniversary of the so-called Armenian genocide, Armenia has intensified her accusations and public relations campaign targeting Turkey and its people. We note that recent declarations by the Pope and by certain political leaders abroad are being viewed as a sign of support by Armenia of her propaganda.

The reactions of representatives of the Turkish government and some politicians have so far failed to make the expected impact and have been widely interpreted as if Turkey is preparing to assume responsibility for the events that happened at that time. This interpretation is also wrongly reflected in the recent European Parliament resolution on the subject.

Against this background, we feel that it is our duty to inform Turkey and the world about the realities surrounding the events of 1915.

Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the Turkish Republic highlights, in his book Speech delivered in 1927, the massacres of Turks by Armenians during this period as follows: “The assertions regarding the Armenian massacres in the south, armed by foreign troops and encouraged by the protection they enjoyed, attacked the Muslims of their district. Animated with the spirit of revenge, they pursued a relentless policy of murder and extermination everywhere…[Armenians] killed thousands of innocent and defenseless women and children. The Armenians were the instigators of the atrocities, which were unique in history. The Muslims had merely offered resistance had defended themselves with the object of saving their lives and their honour.”

These words along with much more historical evidence reflect the realities concerning the atrocities that took place at the time. We therefore strongly reject the targeting of Turkey by some foreign government officials who disregard the suffering of the Turks in eastern Anatolia.

On the other hand, those who try to condemn Turkey for committing genocide are also violating the international law. According to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide adopted by the United Nations on 9 December 1948, “Persons charged with genocide or any of the other acts enumerated in Article III shall be tried by a competent tribunal of the State in the territory of which the act was committed, or by such international penal tribunal as may have jurisdiction with respect to those Contracting Parties which shall have accepted its jurisdiction.”

Those parliaments, international organizations and public figures that, in line with the Armenian claims, condemn Turkey for having committed genocide, ignore these stipulations of the UN Convention and unjustly put themselves in the place of authorized legal institutions.

These groups tend to overlook the Azeri massacres at the hands of Armenian armed elements on 26 February 1992 in Hocali where 613 Azeris, 106 of them being women and 63 children were tortured and killed. They also overlook the forced exile of about one million Azeris from Nagorno Karabagh by Armenia during the same period. More than twenty years later, Armenia still occupies 20% of the sovereign territory of Azerbaijan.

By erecting a memorial in Yerablur Military Cemetery in Yerevan in honor of the Armenian Terrorist organization ASALA, Armenia also shows her complicity in the killing of more than 40 Turkish diplomats, including numerous ambassadors, and their family members. In the light of these facts, Armenia is a country that should be accountable for these crimes that took place in recent history rather than accusing others.

We believe that it is not appropriate to distort history for the political purposes of today. What should be done is to leave history to historians. Unfortunately Armenia, who has not accepted the proposal of the Turkish Parliament in this regard, has blocked a path leading to a solution.

We, who place their signatures below, strongly condemn the irresponsible policies of the Armenian Government and call upon the Turkish Government and politicians to pursue a more resolute position in this regard. We also call on foreign statesmen and parliaments to refrain from biased accusations that lack historical evidence and hurt the pride of the Turkish people.

SIGNATORIES OF THE STATEMENT

1) Gürhan AKDOĞAN (former Local Chairman of Republican People’s Party (CHP) of Bursa, Entrepreneur, Chairman)
2) Mete AKYOL (Journalist, Writer)
3) Önay ALPAGO (former Minister of State)
4) Kemal ANADOL (former Deputy of Izmir, Lawyer, Writer)
5) Tülay ANDIÇ (Sociology Expert)
6) Prof. Dr. Necla ARAT (former Deputy of Istanbul, Chair of İstanbul Association of Women’s Foundations)
7) Prof. Dr Kemal ARI (Academic, writer)
8) Dr. Canan ARITMAN (former Deputy of İzmir, Chair of the Association for the Women of the Republic)
9) Yücel ARTANTAŞ (former Deputy of Iğdır)
10) Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV (Academic, Writer)
11) Şenol ATEŞ (Journalist)
12) Server Şükrü AYA (Researcher)
13).Rahmi AYGÜN (Journalist)
15) Aylin BALIN
16) Berna BASATEMUR (Architect for International Urban Projects)
17) Prof. Dr. Süheyl BATUM (former Deputy of Eskişehir, Academic, Lawyer)
18) Mehmet BOZTAŞ (former Deputy of Aydın)
19) Ömer BUTUR
20) Erbil CELME
21) Handan CEYLAN
22) Prof. Dr. Suat ÇAĞLAYAN (former Deputy of İzmir, former Minister of Culture)
23) Esi ÇAKMAKOĞLU (Architect, Urban Planner, London)
24) Muzaffer ÇARPAN (Retired General)
25) Tansel ÇÖLAŞAN (Chair of The Atatürkist Thought Association (ADD))
26) Şeyda GÜRSOY ÇOBAN (Painter artist)
27) Zühal DALGIÇ (Entrepreneur, General Manager)
28) Dr. İsmail DEĞERLİ (former Deputy of Ankara)
29) Engin Demirkollu SARIKARTAL (member of Chair of The Atatürkist Thought Association in Britain)
30) Kartal DOĞRUL
31) Halûk DURAL (Secretary General of National Center (Millî Merkez))
32) A.Naci EDİN
33) Dr. M. Şükrü ELEKDAĞ (former Deputy of İstanbul, former Ambassador)
34) Ender ERDEMİL (Writer, Journalist)
35) Prof. Dr. Gürol ERGİN (former Deputy of Muğla, Academic)
36) Nilgün Atalay ERGÖK (Chair of The Atatürkist Thought Association in Britain (İADD))
37) Neriman FİDAN (Independent Candidate from İzmir for the Parliament)
38) Candeğer GEZER (Entrepreneur)
39) Suna GİRLİ
40) İlhan GÖĞÜŞ (Entrepreneur, General Manager, Politician)
41) Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER (Deputy of Izmir, Academic)
42) Dr. Çetin GÜMÜŞOĞLU (Project Manager, Academic)
43) Rahmi GÜNER (former Deputy of Ordu)
44) Uluç GÜRKAN (former Deputy of Ankara, Academic, former Vice Chairman of Grand National Assembly of Turkey)
45) Hulusi GÜVEL (former Deputy of Adana)
46) Yıldız GÜVEN
47) Algan HACALOĞLU (former Deputy of İstanbul, former Minister of State)
48) Ali Nihat IRKÖRÜCÜ (former Member of Party Assembly)
49) Cihan İNCELEME
50) Köksal KARABAY (retired Lieutenant General)
51) Halit KARAMAN
52) Hüsniye KAYA (Chair of Tokhader, Businesswoman, Politician)
53) Yılmaz KAYA (former Deputy of İzmir)
54) Muharrem KILIÇ (former Deputy of Malatya, Lawyer)
55) Prof. Dr. Esfender KORKMAZ (former Deputy of İstanbul, Academic, Writer)
56) Kemal KUMKUMOĞLU (former Deputy of İstanbul)
57) Şahin MENGÜ (former Deputy of Manisa, Lawyer, Journalist)
58) Hatice METİN (Writer)
59) Güldal OKUDUCU (former Deputy of İstanbul, Pedagogue)
60) Prof. Dr. Ersin ONURDURAN (Academic)
61) Prof. Dr. Özer Ozankaya (Academic)
61) Özgül ÖNEN (Libary expert, Consultant)
62) Dr. Biltekin ÖZDEMİR(former Deputy of Samsun, former under-secretary of Ministry of Finance)

63) Dr. Onur ÖYMEN (former Deputy of İstanbul and Bursa, former Ambassador, Writer)
64) Önder ÖZAR (former Ambassador)
65) Prof. Dr. Ahmet ÖZENÇ (Academic)
66) Abdullah ÖZER (former Deputy)
67) Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN (Academic)
68) Mehmet PARLAKYİĞİT (former Deputy of Kahramanmaraş)
69) İstemi PARMAN (former Diplomat, Academic)
70) Dr. Yüksel PAZARKAYA (Poet, Writer, Academic)
71) Zuhal ROSE (Bank Specialist)
72) Sıdıka SARIBEKİR (former Deputy of İstanbul, Lawyer)
73) Ceylan SARIKARTAL
74) Dilek SARIKARTAL
75) Zafer SARIKARTAL
76) Özgür SARIKARTAL
77) Zuhal SERDAROĞLU
78) Prof. Dr. Nur SERTER (Deputy of İstanbul, Academic)
79) Haluk SEVİMLİ (Architect)
80) Şaban SEVİNÇ (Journalist)
81) Prof. Dr. Haluk SEZGİN (Academic)
82) Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL (former Deputy of Ankara, former Foreign Minister, Academic, Lawyer)
83) Prof. Dr. Bige SÜKAN (Academic)
84) Bülent TANLA (former Deputy of İstanbul, Researcher)
85) Selçuk TAYLANER (Editor, Cinema Producer)
86) Prof. Dr. Necdet TEKİN (former Minister of Education, former Deputy of Kırklareli)
87) Dr. Adil TEMEL (Economist, Macro Planner)
88) Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ (Academic, Former President of Council of Higher Education)
89) Prof. Dr.Sacid YILDIZ (former Deputy of İstanbul, Medical Doctor)

90) Semra TOPÇU (Journalist)
91) Dr. Yaşar TUNA (Academic)
92) Serim TURAÇLI (Ceramic Artist)
93) Enis TÜTÜNCÜ (former Deputy of Tekirdağ)
94) Ersin ÜNER (Architec)
95) Halil ÜNLÜTEPE (former Deputy of Afyonkarahisar)
96) Ali H. ÜSTAY (Chairman-Üstay Overseas Constructıon Co)
97) Prof. Dr. Tolga YARMAN (Academic)
98) Ahmet YAVUZ (retired General)
99) Medine YILDIRIM
100) Dilek Akagün YILMAZ (Deputy of Uşak, Lawyer)
101) Alican YILMAZ
102) Pınar YURDUN
103) Nefise YURTSEVEN
104) Şafak YÜKSEL

SZDE ERMEN SOYKIRIMI Almanca.doc

SZDE ERMEN SOYKIRIMI Franszca.doc

SZDE ERMEN SOYKIRIMIngilizce.doc

Etiketlendi:, ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: