ERMENİ SORUNU DOSYASI /// ORHAN TAN : ERMENİ PROPAGANDASI – 136

Ermeni propagandaları sonucu gelişen bazı olaylara ait aldığımız haberlerin özetlerini aşağıda sunuyorum. Ermenilerin çalışmaları hala devamlılık arz ediyor. Mukabele edebilmek ve daha aktif biçimde mücadele etmek, özellikle de Ermeni iddialarını çürütmek üzere tartışma platformlarına katılarak gerekli yorumlarda bulunmamızın önemini bir kere daha vurgulamak istiyorum.

Askeri tâbiri ile “Durumdan vazife istihraç ederek”, “Ermeniler Çalışıyor” başlığı ile başladığım, müteakiben gelen öneriler çerçevesinde konuyu “Ermeni Propagandası “ olarak değiştirdiğim ve yaklaşık 4,5 aydır devam ettirdiğim bu çalışmada amacım; 100 üncü yıl nedeniyle daha da artmış olan Ermeni faaliyetleri, propagandaları hakkında çevremi aydınlatmak, bu faaliyetlerden örnek alınarak ulus seviyesinde neler yapmamız gerektiği konusunda ip uçları sağlamak ve çevremizi görüş ve yorumlarımız ile mücadeleye fiilen katılmaya teşvik etmekti.

Mesajımı uzatmamın nedeni; yazlığa gidiş hazırlıklarında yarın eşime yardımcı olmak, Salı gün Çankaya’ dan Çeşme’ ye intikal etmek, yazlıkta şiddetli kış hasarını gidermek gibi nedenlerle bu çalışmamı bir süre tamamen durduracağım hakkında sizleri bilgilendirmektir. Daha sonra, muhtemelen kış çalışmalarımdaki kadar zaman ayıramayacağımı düşünüyorum. Bu çalışmanın uzun çalışma zamanı gerektirdiğini takdirlerinize sunuyorum. Bu nedenle de, mesajlarımı çok daha kısaltarak, yalnız yorum yapılmasını faydalı mütalaa ettiğim haberlerden bir veya ikisini seçerek çok kısa bir tanıtım yazısı ile yorum yaptıklarını bildiğim az sayıdaki seçkin kişilere zaman bulabildiğim ölçüde mesaj göndermeye devam edebileceğim. Bu mesajımı genel adres gurubuma gönderiyorum. Ermeni Propagandası konusunda göndereceğim hacmi azaltılmış mesajlarımı almak isteyen kişileri de bu konuda hazırlayacağım kısıtlı adres gurubuma dahil edebilirim.

Ermenilerle ilgili haber başlıklarını ve linklerini temin ederek bu çalışmalarımda bana yardımcı olan Dr. Sayın Lale Olcay’ a bir kere daha teşekkür ediyorum. Ayrıca, hazırladığım yazılara ve yorumlarıma katkıda bulunan, kendisini tanımaktan mutluluk duyduğum Araştırmacı – Yazar “ Tek Kişilik Ordu” Sayın Şükrü Server Aya’ ya da işbirliği içindeki çalışmalarımızın devamı dileği ile şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımla,

Orhan Tan

1.Statepress.com’ un haber başlığı; “ Mektup : Ahlaki Liderlik ve Sözde soykırımı anma üzerine.”

Haber Özeti : “…. USG , geçenlerde Ermeni sözde soykırımının 100 üncü yılını anmak amacıyla bir öneride bulundu……USG Senatörleri öneriyi başlangıçta oy birliği ile kabul etmişlerdi….Bu geri dönüş ahlaki liderlik noksanından veya çifte standarttan kaynaklanıyor….Öğrenci kuruluşu için soykırımın yüzüncü yılını anma konusu nasıl konuları dışında olabilir?…..Aynı soykırım Hitler için holokosta giden bir ayak izi olmuştu……Osmanlı hükümeti Ermenilerin üçte ikisini yok etmesine rağmen Türkiye 100 yıl sonra hala reddediyor…..Tempe USG’ nin kurbanlara saldırı olan bu eylemleri aynı zamanda üniversitemizin değerlerine de karşıdır……Ermeni tarihinde sözde soykırımın okutulduğu bir yerleşkede USG üyelerinin sözde soykırımı anmakdan daha az ciddi olan “Undie Run” ı (Ölmeme Süreci !”) gündeme getirmeleri …..Eğer bir kişi bu süreci moral açısından yanlış görüyorsa, o zaman soykırım nerede oluyor?….A SU öğrenci kurumu sözde soykırım kurbanlarının yanında iken devamlı olarak yas tutmayı reddediyor….”

2. Thebostonpilot.com’ haberine göre : “ Boston din toplumu Ermeni sözde soykırım kurbanlarını anıyor.”

Haber Özeti : “….Boston’ un en eski kilisesinde Protestani, Ortodoks ve Katolikler toplanarak 100 yıl önce Ermeni toplumunun karşlaştığı trajik eylemlerin tek adı “soykırım” olduğunu ilan ettiler…..Ermeni sözde soykırımı 1915 yılında Osmanlı Türklerinnin elleri ile gerçekleşti….. Vali Charlie Baker Massachusetts’ teki anmalara katılarak Amerikan Ermenilerinin Massachusetts halkına büyük katkıda bulunduklarını ifade etti….Eyaletimiz en eski Ermeni kilisesinin ev sahibidir ve en büyük ikinci Ermeni toplumuna sahip olmaktan mutluyuz dedi….. Yunan Ortodoks Boston Metropolisi açış duasını yaptı…..Yunan ve Ermeni halkı arasındaki dayanışmayı vurguladı….. ve 1915’ te olanlar bugün Orta Doğu ve Afrika’ da devem ediyor dedi…..Daha sonra konuşan Halep Başpiskoposu Jean-Clement Jeanbart Halep’ teki Katolik halkı ve 1915’ ten sonra Suriye’ yi yurt edinmiş Ermenilerin yakınlıklarını belirtti….

3. Davisenterprise.com’ un haberine göre ; “ Bilim insanları Ermeni sözde soykırımını inceleyecekler.”

Haber Özeti : “….6 Mayısta 1915’ teki sözde soykırımına yakından bakacaklar….’ Aşamalı Köktencilik; Ermeni sözde soykırımında karar verme süreci’ başlıklı konuşmada Taner Akçam da yer alacak….. Sözde toplu katliamlar konusunda iki temel soruya cevap aranacak;’ Ne oldu? Neden ve nasıl oldu?’ …..Akçam, ne oldu sorusuna geniş çerçeve içinde cevap verildi…..tarihçiler henüz yerel bazda bütün detaylara sahip değilseler de … sözde soykırımın genel resmine ve devlet politikası olarak nasıl geliştirildiğine ait bilgiye sahipler diyor……

4. Dailynews.com’ un haberine göre ; “%% Günlük orucun ortasında, Ermeni sözde soykırımının kabulü için kararlı.”

Haber Özeti : “….Yıldönümü geldi geçti. Adalet için büyük yürüyüş bitti. Fakat Agasi Vartanyan’ ın ABD ve Türkiye’ nin sözde soykırımı kabul etmesi için geçen ay başlattığı 55 günlük orucuna devam ediyor….Pek çok yerel ve eyalet hükümetleri kabul etmesine rağmen ABD ve Türk hükümetleri soykırım olarak nitelemeyi reddediyorlar…..Aktivistler, NATO müttefiki olan Türkiye ile ilişkilerini zedeleyeceği için ABD’ nin resmen tanımayacağını ifade ediyorlar….”Advertisement

5. Timesledger.com’ un haberine göre : “ Kupferberg Merkezi Ermeni sözde soykırımının yüzüncü yılını kutluyor.”

Haber Özeti : “….Kupferberg Holokost Kaynak Merkezi arşivleri 100 üncü yıl sözde soykırım anmalarına geçen hafta yardımcı oldu …..özel bir programla öğrencileri ve halk bilgilendirildi ve 21 inci yüzyıl kapsamı içinde ön yargı ve ırkçılığın sözde soykırıma nasıl yol açtığını incelendi…. Yüzyıl sonra bile bazı Türkler O zamanki Osmanlı hükümetinin 1 milyon Ermeniyi sistematik biçimde yok ettiğini kabul etmiyorlar…. Yapılan konuşmalarda tarihi soykırımların hatırlanmasının ve kırımdan kurtulanların konuşmalarının ne kadar önemli olduğu konusunda temel bilgiler verildi. …..”

6. Eturbonews.com’ da yer alan habere göre: “ Ermenistan Dışişleri Bakanı Ulusal Basın Kulübünde 100 üncü yıl anmaları ile ilgili eylemleri anlatacak.”

Haber Özeti : “….Ermeni sözde soykırımının 100 üncü yılı 7 Mayıs günü Ulusal Basın Kulübünün konusunu teşkil edecek….Dışişleri Bakanı ile birlikte bazı kişiler 100 yıl önceki olayları müzakere edecekler, Ermeniler tarafından gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerini anlatacaklar…. Amerikalı, Kanadalı ve dünyanın çeşitli yerlerinden binlerce politikacı ve dini lider 7 – 9 Mayısta Washington, D.C’ de toplanarak yüz yıl önce sözde 1,5 milyon adam, kadın ve çocuğun yok edildiklerini hatırlatacaklar…..

7. Armradio.am’ in haberine göre : “ Türkiye, Ermeni sözde soykırım önergesini AP’ na iade etti.”

Haber Özeti : “….Haber Hürriyet Gazetesine atfen veriliyor …Türkiye 15 Nisanda AP’ nun 1 inci Dünya Savaşında Ermenilere karşı yapılan sözde toplu katliamların soykırım olduğuna dair AP Önergesini iade etti…bu arada üst düzey bir AB yetkilisi ülkelerin yaptıkları bildirilere karşı gösterilen reaksiyondan dolayı sonuçları konusunda Türkiye’ yi ikaz etti….AP, önergeyi Türkiye’ nin AB nezdindeki devamlı delegasyonuna göndermişti… Türk delegasyonu da önergeyi bir bildiri ile iade etmişti,….Türk Dışişleri Bakanlığı yumuşak bir cevapla AP’ nun , uluslar arası hukuka uygun olmayan ve yetkisini aşarak geçmişteki hatasını tekrar ettiğini bildirmişti…..

8. Azjewishpost.com’ un haberine gore: “ Ermeni sözde toplu katliamlarından 100 yıl sonra soykırım tehdidi devam ediyor.”

Haber Özeti : “….Nisan 1915’ te 1 inci Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı İmparatorluğu Ermeni vatandaşlarına taarruz etti….. Devam eden yıllarda tahminen 1,5 milyon Ermeni öldü….. Güçlü erkekler öldürüldü veya orduda işçi olarak çalıştırılmak üzere köle yapıldı….ve binlerce kadın, çocuk,yaşlı ve güçsüz kişiler ölümle yüz yüze gelmek üzere Suriye çöllerine yürütüldü…. Ultra milliyetçi Jön Türklerin desteklediği sistemli sürgün, adam kaçırma, işkence, katliam, ve Ermeni zenginliğinin kamulaştırılması Alman müttefiki Osmanlı hükümeti Ermenilerin asırlardır vatanı olan toraklardan sürülmesine savaş şartlarının gerektirdiği bahanesini öne sürdü……1915 Yılında Büyük Britanya , Fransa ve Rusya Jön Türkleri cinayetlerinden sorumlu tuttular….BM’ nin 1948 yılında kabul ettiği “ Soykırım Suçunun önlenmesi ve Cezalandırılması sözleşmesine göre , soykırım insanlık suçu olarak tanımlandı ve gerek barışta ve gerekse savaşta soykırım şiddetine baş vuran ülkelere yaptırım uygulanması kabul edildi…..

9. Theepochtimes.com’ da yer alan haber başlığı : ” Sözde Ermeni soykırımı neden önemlidir.”

Haber Özeti : “…. Türkiye, zorla ret politikasının çalıştığını ispat etti, her şeye rağmen başarı ile ve devamlı olarak dünyanın büyük bir kısmını korkutarak Sözde soykırım konusunda sessizliğe sürükledi…. 24 Nisa 1915’ te Osmanlı İmparatorluğu İstanbul’ da 250 Ermeni entelektüelini tutuklayıp sonra idam etti…. Bu olay bir seri taarruzların başladığı Ermeni halının Anadolu’ dan zorla atılmasının başlangıcı oldu….Karşı koyanlar öldürüldü, bir kısmı açlıktan öldü, veya sürgün yolunda Osmanlı askerleri tarafından öldürüldü….Bu olayın dikkatle düzenlenmemiş bir kampanya olmadığını hiçbir akademisyen münakaşa edemez….Savaş başlangıcında Osmanlı’ nın 2 milyon olan Ermeni halkı bu dönem sırasında 1,5 milyon kişi kaybetti….Türkiye, gerçek ölü sayısının 300.000’ e yakın olduğunu …, harp sırasında 5 inci kol olarak vatana ihanet ettiklerini söylüyor……Ermeni sözde soykırımı unutulmuş olarak kaldıkça ve adalet suçluların işbirliğine ve iyi niyetine kaldığı sürece kabul etmeliyiz ki uluslar arası bir ceza görülmeyeceği kültürü yaratıyoruz……..”

10. Thecrimson.com2 daki haber başlığı : “ 100 Yıl Çok Uzun”

Haber Özeti : “….24 Nisan’ da dünya Ermeni sözde soykırımının 100 üncü yılına andı… 1915 – 1923 döneminde yıkılmakta oaln Osmanlı devleti ve onun halefi Türkiye tarafından 1,5 milyon Ermeni sözde öldürülmüştü… Tarihçilerin çoğu bu olayların sözde soykırım olduğunda hemfikir…. Soykırım üzerinde çalışan Raphael Lemkin’ e Ermeni sözde soykırımı yol göstermişti….Osmanlı devleti ve Türkiye kendi halkına karşı bu şiddeti uygulamalarına rağmen pek çok ülke ve kurum soykırımı tanımayı reddediyor….ABD’ de bu utanca ortak bir ulus….100 üncü yılı andığımız şu sıralarda kurbanlar hak ettikleri tanınmayı aldılar….Osmanlı ve Türk hükümetlerinin 20 nci yüzyıl başlarındaki uygulamaları sözde soykırım olarak kabul etmemek tarihi gerçekleri reddetmek demektir… 100 Yıl Ermeni sözde soykırımını reddetmek için çok uzun bir süredir…..Ermeni toplumu hala üzüntü içinde anarken ABD’ nin soykırımı kabulünü ümit ediyoruz…. Türkiye’ nin de zor geçmişini kucaklamasını bekliyoruz……”

Reklamlar

Etiketlendi:, ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: