Etiket arşivi: DUYURU

DUYURU /// CHP MİLLETVEKİLİ ATİLLA KART : Hükümetin “Cemevleri” Konusundaki “İki Yüzlü ” Tutumunun Belgesi.

Basın Duyurusu;

Hükümetin “Cemevleri” Konusundaki “İki Yüzlü” Tutumunun Belgesi…

Cemevlerini ibadethane olarak kabul etmek istemeyen Maltepe Kaymakamlığının işlemine karşı; Hükümetin suskun kalması ve görevini yapmaktan kaçınması sebebiyle ;

Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kuruluna, Tarafımızdan itirazda bulunulmuştur.

İtiraz dilekçesinin örneği ilişiktedir.

Saygıyla sunulur.

Atilla Kart

Konya Milletvekili

Eki ;

Başbakanlık-Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Başkanlığına sunulan 2 sayfadan ibaret dilekçe.

20 Mayıs 2015

Başbakanlık- Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığına

Ankara

İtiraz eden :

Atilla Kart – TC 45304554606

Konya Milletvekili – Anayasa Komisyonu Üyesi

TBMM – Ankara.

İtiraz olunan işlem :

Başbakanlık – Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının 15.05.2015 tarih – 1443 sayılı işlemi.

İtiraz sebepleri :

(I) Maltepe Belediyesinin “Cemevleri ibadethane olarak kabul edilmelidir.” yönündeki kararının iptali için, Maltepe Kaymakamlığı tarafından idari yargı nezdinde dava açıldığı basına yansıyan bilgilerden anlaşılmıştır.

Maltepe Kaymakamlığının, salt kendi tasarrufuyla ya da takdir yetkisiyle bu davayı açıp-açmadığı ; AİHM kararlarına ve Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil eden bu davanın-başvurunun geri alınması için, Maltepe Kaymakamlığına Hükümet tarafından talimat verilip – verilmeyeceğine yönelik olarak 4982 sayılı Bilgi Edinme Yasası uyarınca yaptığımız başvuruya karşı ; mezkûr işlem ile, talebimizin “tavsiye ve mütalaa talebi” niteliğinde olduğu gerekçesiyle ; 4982 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanmayacağı mealinde ve özü itibariyle “Red” niteliğinde işlem tesis edilmiştir.

(II) Mezkûr red işlemine karşı , yine ilgili Yasanın 13.maddesi uyarınca Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu nezdinde itirazda bulunuyoruz. Şöyle ki;

(1) Maltepe Kaymakamlığının “icrai” nitelikte olan bir işlemi söz konusudur. Kaymakamlık, Maltepe Belediyesinin-Belediye Meclisinin tasarrufunun iptali için Yargıya başvurmuştur. Mülki İdarenin; icrai nitelikte olan, temel hak ve özgürlükler bakımından önemli sonuçlar doğurması kaçınılmaz olan bu tasarrufuna karşı, Başbakanlığın kararı ne olacaktır?

Başbakanlık “suskun mu” kalacaktır?

Yoksa, Anayasanın “eşitlik” başlıklı 10.maddesini, AİHM kararlarını, uluslararası sözleşmeleri esas alarak ; davanın geri alınması için, Maltepe Kaymakamlığına talimat mı verecektir?

Başbakanlığın, sözü edilen muhtemel her 2 tasarrufunun da, sonuçları itibariyle “icrai” nitelikte sonuçlar doğuracağı açıktır.

(2) Ancak, yine bir “AKP klasiğiyle” karşı karşıyayız.

Yıllardır “Alevi açılımı” ya da “Alevi Çalıştayları” adıyla özgürlük söylemlerini dilinden düşürmeyen Siyasi İktidar; bu söylemlerin uygulamaya geçmesine bir türlü izin vermemektedir. İki yüzlü siyaset anlayışını ısrarla sürdürmektedir.

Maltepe Kaymakamlığının temel hak ve özgürlükleri- inanç özgürlüğünü engellemeye yönelik olan bu işlemine karşı , Hükümetin kararı nedir?

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının önemli bir bölümünün temel hak ve özgürlüklerini-inanç özgürlüklerini doğrudan ilgilendiren-etkileyen böylesine önemli bir başvuruya karşı ; bu başvurunun konusunun “tavsiye ve mütalaa” niteliğinde görülmesi; başlı başına sorumsuzluk, ciddiyetsizlik ve keyfilik anlamına gelmektedir.

(3) Kamuoyu ve milyonlarca yurttaşımız, Hükümetin bu konudaki kararının – resmi görüşünün açıklık kazanmasını beklemektedir.

Demokrasinin özünü, temel hak ve özgürlükler kavramının esasını teşkil eden ; toplumsal barışımızı doğrudan etkileyen böylesine önemli bir konunun ; Hükümet tarafından “tavsiye ve mütalaa” kavramları kapsamında kabul edilmesi tam anlamıyla keyfilik niteliğindedir.

Hükümet; bu konu Beni ilgilendirmez, bu konu yurttaşların kendi iç sorunudur” demek suretiyle ; görev ve sorumluluğunun gereğini yapmaktan kaçınmaktadır.

(III) Arz olunan ve re’sen görülecek sebeplerle; yasal dayanaktan yoksun olan, 4982 sayılı Bilgi Edinme Yasasına tümüyle aykırı olan, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları arasında “ayırımcılık” sonuçlarını yaratan mezkûr işlemin itirazen kaldırılmasına karar verilmesini talep ederim.

İtiraz Eden

Atilla Kart

Konya Milletvekili

basn duyurusu 20 mays 2015 Hkmetin Cemevleri konusundaki iki yzl tutumu.docx

20 mays 2015 bilgi edinme deerlendirme kurulu bakanlna itiraz Maltepe Kaymakamln n ilemine kar.docx

Reklamlar

DUYURU : Prof. Dr. Türkan Saylan’ı saygı ve rahmetle Anıyoruz.

Atatürk İlke ve Devrimlerinin savunucusu, maddi imkanı olmayan gençlerimizin çağdaş eğitim ve öğretim alabilmeleri için umut ışığı olan, tıp alanındaki uluslararası başarıları ile daima övündüğümüz Prof. Dr. Türkân Saylan’ı aramızdan ayrılışının 6. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.

Ruhu şâd olsun.

Türker Ertürk

Ve ÖZEL BÜRO GRUBU

DUYURU : 19 MAYIS Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlar, saygılarımızı sunarı z.

DUYURU : Hava Şehitlerimizi saygı ve rahmetle Anıyoruz

"İstikbâl göklerdedir." K. Atatürk

Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini koruma ve kurtarma görevi esnasında canlarını feda eden Kahraman Hava Şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Türker Ertürk

Ve ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU

DUYURU : İSTİKLAL SAVAŞI KAHRAMANI Hasan Tahsin’i saygı ve rahme tle anıyoruz.

İzmir’de vatanımızın işgaline yüreği el vermeyerek, Yunan efsun askerlerinin üzerine açtığı ateş ve bu uğurda verdiği canıyla düşmana Türk Milleti’nin asla boyun eğmeyeceğini anlatan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin’i saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhu şâd olsun.

Türker Ertürk

Ve ÖZEL BÜRO GRUBU

DUYURU : SOMA’DA HAYATINI KAYBEDEN MADENCİLERİMİZİ SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ

DUYURU : DAHA KAPSAMLI PAYLAŞIMLAR İÇİN LÜTFEN == SKYPE ADRESİNİZİ == BİZİMLE PA YLAŞIN /// TEŞEKKÜRLER

Değerli Üyelerimiz;

Sizlerle inter aktif iletişim kurarak eleştirilerinizi, önerilerinizi yada şikayetlerinizi anında bilmek ve bu çerçevede paylaşımlarımızı revize etmek istiyoruz.

Amacımız; daha kapsamlı, daha kaliteli, daha doğru ve içerik olarak ilginç yazıları, videoları ve dökümantasyonu sizlere çabucak ulaştırmaktır.

Bundan dolayı sizlerle sürekli irtibatta olmak isteriz.

Lütfen SKYPE ADRESİNİZİ bizimle paylaşın. Skype Adresimiz : Private.Post

Teşekkür eder, mutlu paylaşımlar dileriz.