Etiket arşivi: RUSYA DOSYASI

RUSYA DOSYASI /// Prof. Dr. Sadık Rıdvan Karluk : Kırım Türk Soykırımının 71. Yıld önümü ve Rus Baskısı

18 Mayıs, Kırım Türklerinin vatanlarından Rus diktatör Stalin tarafından sürgüne gönderilmesinin 71’nci “Soykırım Kurbanlarını Anma Günü” dür. Başbakan Ahmet Davutoğlu, geçen hafta Antalya’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Ukrayna krizinin Avrupa’nın güvenliğinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdiğine işaret ederken “Rusya’nın illegal ilhakı kabul edilemez. Kırım Tatarlarının izolasyonunu engellemek hayati önem taşıyor” diyerek, ikinci bir sürgün olayı ile karşılaşan Kırım Türklerine destek vermiştir.

Bu destek sözde değil özde olmalıdır. Aksi halde bir anlamı olmaz.

Eskişehirspor taraftarlarının 1944 sürgününün 71’nci yıldönümünde Kırım Türklerinin yanında olduğunu açıklaması çok anlamlıdır. Kendilerine bir Kırım Türkü olarak teşekkür ediyorum.

Ankara’da dün Tandoğan Meydanı’nda yapılan mitingde; Turgut Özal Üniversitesi’ndeki yüksek lisans öğrencilerim Abdullah Sencer Gözübenli, Hasan Hakses ve Muhammet Murat Arslan’ın da katkılarıyla tarafımdan kaleme alınan, HESA düşünce kuruluşunca desteklenen, Kırım Gelişim Vakfı tarafından yayınlanan “Ukrayna Krizi ve Kırım Türklerinin Geleceği” başlıklı bir kitapçık dağıtılarak Rusya’nın Kırım’da giriştiği insanlık ve hukuk dışı girişimlerine dikkat çekilmiştir.

İstanbul Kırım Derneği Başkanı Celal İçten tarafından açıklanan basın bildirisinde, Rus-Sovyet rejimi tarafından sürgüne gönderilen 423 bin Türk’ün yüzde 46’nın 22 gün süren yolculuk ve sonrasındaki bir kaç ay içinde soğuk, hastalık ve açlıktan hayatlarını kaybettiği belirtilmiştir.

Kırım Türklerinin 1944 yılında sürgüne gönderilmesinden sonra doğan hakları kendilerine iade edilmemiş, Kırım’da değiştirilen Türkçe yer isimlerinin iadesi Ukrayna yönetimi tarafından başlatılmışken işgalci Rus yönetimi tarafından durdurulmuştur. Hukuk dışı Rus yönetimi Kırım’ın Türkçe olan ismini Tavriya olarak değiştirme sürecini başlatmıştır.

Kırım’daki yasa dışı silahlı Ruslar camilere girerek manevi değerlerimize hakaret etmeye başlamış, Kırım’daki Türkler üzerinde yoğun bir baskı kurulmuş, Kırım Milli Meclisi ile Türkçe yayın yapan TV Kanalları, Haber Ajansları ve Radyolar ve Türk okulları kapatılmıştır.

Kırım Tatarlarının Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubar, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kırım Temsilcisi İsmet Yüksel ve Sinaver Kadir’in 5 yıl süre ile Kırım’a girişleri yasaklanmış, Reşat Ahmet öldürülmüştür.

Kırım’da silahlı Rus güçleri tarafından kaçırılan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan insan sayısı 30’u geçmiştir. Milli Meclis Başkan Yardımcısı Ahdem Çiygöz tutuklanmıştır.
27 Şubat 2014 tarihinde silahlı gruplar Kırım’daki bölgesel parlamento binasını basmış ve alelacele Rusya yanlılarından oluşan yeni hükümet seçilmiştir. Yeni yönetim, Rusya’ya katılım kararını 6 Mart’ta almış ve kararı 16 Mart‘ta referanduma götüreceğini ilan etmiştir. Uluslararası toplumun tanımadığı ve Kırım Tatarlarının boykot ettiği referandumdan Rusya’ya katılım kararına onay çıkmış, Moskova da bölgeyi 18 Mart‘ta ilhak etmiştir.

Kırım Türkleri, 1420 yılında Altın Orda İmparatorluğu’ndan ayrılarak Kırım Hanlığı olarak bağımsızlıklarını kazanmıştır. Bu tarihten 1783 yılında Çarlık Rusya’sı tarafından ilhak edilinceye kadar Kırım Hanlığı içinde yaşamışlardır.

Kırım Türkleri, Rusya’nın esaretine girdikten sonra gördüğü zulüm ve haksızlıklardan dolayı büyük gruplar halinde Kırım’dan ayrılmaya başlamışlardır. Zorunlu göçe 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması zemin hazırlamıştır. Anlaşma ile Kırım Hanlığı bağımsız bir bölge olarak Osmanlı Devleti ve Rusya tarafından kabul edilmiştir.

Bunu fırsat bilen Rusya, Kırım Hanlığını yok etmek için girişime başlamıştır. Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet isimli kitabında bu duruma dikkati çekmiştir. Cevdet Paşa, bağımsızlık kurularak Rusya’nın Kırım Tatarları üzerine sağlamış olduğu “himaye” hakkı ile Kırım’ı manen istila ettiğini yazmıştır.

Rus Çariçesi II’nci Katerina’nın Hanlık tahtından Devlet Giray’ı indirip yerine himaye ettiği Şahin Giray’ı getirmesi üzerine Osmanlı Padişahı I’nci Sultan Hamit, “Rusların asıl amacının Kırım’ı ilhak etmek olduğunu” açıklayarak bir tarihi gerçeğin altını çizmiştir.

Rus Çariçesi II’nci Katerina’nın generali Grigoriy Aleksandroviç Potemtekin, Karasu’da II’nci Katerina’nın Kırım’ı kendi ülkesine kattığına ilişkin bir bildiri yayınlamış, Kırım Tatarlarından bu duruma razı olmayıp gitmek isteyenlere yollarının açık olduğunu açıklamıştır.

Bu emrivakiyi kabul etmeyen Kırım Türklerinden bir kısmı Osmanlı İmparatorluğuna göç etmeye başlamıştır. Bu göç, 20’nci yüzyıla kadar devam etmiştir.

18 Mayıs 1944 tarihinde Tatarlar Almanlarla işbirliği yaptığı gibi haksız bir gerekçeyle ve Stalin’in özel emriyle bir gecede trenlere bindirilerek başta Özbekistan olmak üzere Orta Asya’ya sürülmüştür.

Sovyetler Birliği döneminde 1965 yılında Yüksek Sovyet Prezidyum Başkanı olan Ukraynalı Nikolay Viktoreviç Padgorniy Devlet Başkanı sıfatıyla 5 Eylül 1967 tarihinde yayınlandığı bir Predziyum Kararnamesi ile Kırım Türklerini “affettiğini?” açıklamıştır. Bu Kararnamede sürgüne gönderilen soydaşlarımıza söz verilen hakların hiçbiri verilmemiştir.

Büyük Rus Ansiklopedisi Provetchtheie’in 1903 baskısında 1887 yılındaki is-tatistiklere göre Kırım’da yerli halklar arasında etnik orijin bakımından Tatarların oranı yüzde 88’dir. Bir asır sonra oran çok düşmüştür. Bunda, geçen süre içinde Tatarlara yönelik izlenen asimilasyonlar ve yok etme politikalarının büyük rolü olmuştur. Padgorniy Kararnamesi’nden sonrada Kırım’a gidip yerleşmek isteyenlere çeşitli baskılar uygulanmış, gelenlerin bir kısmı geldikleri yerlere gönderilmiştir.

Sürgün sırasında henüz sekiz aylık olan Mustafa Cemiloğlu’nun 1968 yılında Tatar Milli Hareketi’nin başına geçmesiyle Kırım Tatar Hareketine canlılık gelmiştir.

Rusya ile Türkiye hiçbir dönemde gerçek anlamda dost olmamıştır.

Rus Çarı Nikolay Saint Petersbug’da 9 Ocak 1853’de Osmanlı için “Kollarımız arasında hasta, ağır hasta bir adam var” demiş ve 12 Mayıs 1860 tarihinde The New York Times’da bu ifade yer almıştır. (Avrupa’nın hasta adamı: Sick man of Europe)

Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin 3 Aralık 2012 ve 1 Aralık 2014 tarihlerinde Türkiye-Rusya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için Ankara’ya gelmiştir. Özellikle son ziyarette Kırım’ın Rusya tarafından işgali “es” geçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 1915 olaylarının yıldönümü vesilesiyle 23 Nisan 2014’de Başbakan seviyesinde Ermenilere taziye mesajı yayınlanmıştır: “Hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz.”

İşgalden sonra 9 Mayıs 2014 tarihinde Kırım’ı ziyaret eden Putin, Başbakan Erdoğan gibi “18 Mayıs’ta 1944 tehcirinde hayatlarını kaybeden Kırım Tatarlarının huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz” dememiş ve Çarlık Rusya’sının Türkler, Osmanlı ve Türkiye’ye karşı olan duygularına teslim olmuştur.

Kırım Tatarları, Türkiye ve Anadolu Türkleri için çok önemlidir. Bu öneminden dolayı 21 Mart 2014 tarihinde Rusya Büyükelçisi A. G. Karlov Eskişehir’e yaptığı ziyaret kapsamında Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanı A. M. Sibagatullin ile beraber Tatar Kültür Evine ziyarette bulunmuştur.

Rusya Büyükelçiliğinin sitesinde o tarihte yer alan haberde “Tatar Kültür Evinde Büyükelçi Eskişehir Tatar diasporası temsilcileriyle sohbet etti” denilmiştir ama Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov nedense Kırım Tatarları ile görüşmemiştir. Bu ziyaret tamamen bir algı yaratma operasyonudur. Tıpkı Ankara’da 18 Mayıs sürgününden 20 gün önce gerçekleştirilen Tataristan etkinliği gibi.

Demokrasi ve insan haklarının çağdaş ve uygar ülkelerde büyük önem kazandığı günümüz dünyasında insan haklarına saygı göstermeyen rejimlerin çağdaş dünyadan soyutlanması kaçınılmazdır.

Bugün, Kırım Türklerinin vatanlarından sürgün edilişini ve Rusya tarafından soykırıma uğratılmasını Türk ve dünya kamuoyu önünde kınıyor, soykırım ve mücadele şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Bugün saat 18.30’da Şeker Mahallesi Zekeriya Canıgüroğlu Parkı’nda “Sürgün Anıtı ve Anma Töreni” gerçekleştirilecektir.

Akşener ile Karluk’a Yapılan İftiralar Aynı

İki gazeteci bir TV programında TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener‘e “O kaseti olan bir kadındır. Bir kadına hiç de yakışmayacak kasetleri var. Bu kesin” diyerek iftirada bulunmuştur. Sayın Akşener’e yapılan iftirayı kınıyorum. Failleri belli olduğu için Meral Akşener hukuki yollardan hakkını arayacaktır.

Fakat 1994 yerel seçimlerinde ANAP Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğum dönemde Mesut Yılmaz’a yazılan ve Prof. Dr. Ferruh Çömlekçi’nin taklit imzası ile basına da dağıtılan mektupta şahsıma yönelik iftirayı atan kişi Tanrı’nın huzuruna çıktığı zaman acaba nasıl hesap verecektir?

Mektup, Türk demokrasi tarihine “kara bir leke” olarak yazılmıştır. Seçimlerin şaibeli bir şekilde tarafımdan kaybedilmesi üzerine Mesut Yılmaz tarafından şahsıma yöneltilen bir soru, sahte mektup konusunu açıklığa kavuşturmuştur ama kuvvetli hukuki delil olmadığından yapacak bir şey kalmamıştır.

Bu kişinin (Prof. Dr. Ferruh Çömlekçi değil) şahsıma yöneltmiş olduğu adi iftira konusunda ilahi adalet er ya da geç gerçekleşecektir. Aradan 21 yıl geçmiştir ama iftira unutulmamıştır ve de unutulmayacaktır.

Reklamlar

RUSYA DOSYASI /// VİDEO : Komünist Stalin 200 Bin Kırım Tatarını Sibirya ve Orta Asya Çöller ine Sürmüştü

VİDEO LİNK :

https://www.youtube.com/watch?v=E9nyGHdqtDM&feature=em-subs_digest

RUSYA DOSYASI : Rusya’daki zafer kutlamalarında Rus ve Çin askerleri yan yana yürüdü

Rusya, Kızıl Meydan’da Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanya’sına karşı kazanılan zaferin 70’inci yıldönümünde tarihinin en büyük geçit resmini düzendi. Törene birçok dünya lideri de katıldı.

Başkent Moskova’da törenlere binlerce asker katıldı ve Rus ordusunun envanterindeki bazı zırhlı araçlar ilk kez sergiledi. Törende Rus ve Çin askerlerinin birlikte yürümesi ise dikkat çekti.

Davete katılan devlet ve hükümet başkanları arasında Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan devlet başkanlarının yanı sıra Çin, Hindistan, Güney Afrika, Venezüella, Vietnam, Küba, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Sırbistan, Makedonya, Güney Kıbrıs, Moğolistan ve Filistin liderleri de yer alıyor. Kremlin’deki davete katılanlar arasında BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve UNESCO Başkanı da var.

PUTİN: ZAMAN, ZAFERİN ÜZERİNE GÖLGE DÜŞÜREMEZ

Rus Devlet Başkanı Putin Kremlin’deki davette yaptığı konuşmada, 2. Dünya Savaşı’nda elde edilen zaferi ‘dünyayı değiştiren bir eşik’ olarak tanımladı.

Putin, ”Zaman, faşizme karşı kazanılan kahramanca zaferin anısına hiçbir zaman gölge düşürmez. Büyük Zafer, düşünce ve davranışlarımızın her daim ölçütü oldu; öyle olmaya devam da edecek. Halkımız kutsal bildiği şeyler, vatanları, görevleri, kültürleri, ana dilleri, ahlaki değerleri, Avrupa’nın özgürlüğü adına ve yeryüzüne barış gelmesi için savaş verdi. Nazizme karşı verilen bu kutsal mücadelede kendini feda etmekten çekinmedi” dedi.

Vladimir Putin İkinci Dünya Savaşı’nda ölen Sovyet askerlerini andığı konuşmasında, “zafere katkılarından dolayı İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri halklarına” teşekkür etti.

Ancak Putin, “Son yıllarda uluslararası işbirliğinim temel ilkeleri hiç olmadığı kadar sıklıkta gözardı edildi. Askeri blok zihniyetinin ivme kazandığını görüyoruz” dedi.

BİNLERCE ASKER HAZIR BULUNDU

16 binden fazla asker, 2 bin 300 gazi, 143 uçak ve helikopter ile 194 askeri aracın geçit yaptığı resmi tören, bestekar Aleksandrov’un ‘Kutsal Savaş’ şarkısının müziği eşliğinde Kızıl Meydan’a Rusya’nın simgeleri olan Zafer Bayrağı ile Rusya Federasyonu devlet bayrağının çıkarılmasıyla başladı.

Geçit töreninin, hava araçlarının geçişiyle tamamlanması ardından da Rus lider Putin, diğer liderler ve misafirlerle birlikte Kremlin duvarlarının dışında yer alan Meçhul Asker Anıtı’na karanfil bıraktı.

RUS VE ÇİN ASKERLERİ BİRLİKTE YÜRÜDÜ

Rusya törenlerde T14 Armata tankları dahil bazı yeni silahlarını da sergiledi.

T-14 Armata’nın tareti uzaktan kumandalı.

RS-24 Yars kıtalararası balistik füzeler de geçit töreninde yer aldı.

Bu füzelere nükleer başlık takılabiliyor.

Törende iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin göstergesi olarak Rus ve Çin askerleri ilk kez birlikte yürüdü.

RUSYA DOSYASI : RUSYA’NIN KAFKASYA’DA YAYILMA SİYASETİ

image001220

rusyanin kafkasyada yayilma syaset

RUSYA DOSYASI : BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI1 VE RUSYA’DA SİLAHLI KUVVETLERİN MODERNİZASYONU

BYK SATRAN TAHTASI1 VE RUSYA’DA SLAHLI KUVVETLERN MODERNZASYONU.PDF

RUSYA DOSYASI : RUSYA’NIN YENİ ULUSAL GÜVENLİK KONSEPTİ ve ASKERİ DOKTİRİNİ

RUSYA’NIN YEN ULUSAL GVENLK KONSEPT ve ASKER DOKTRN.PDF

RUSYA DOSYASI /// Putin’den İlginç İddia : ABD İstihbaratı Kafkas Teröristlerle Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım’ın ihlakı konusunda pişman olmadıklarını ifade ederek ABD istihbarat elemanlarının Kuzey Kafkasya’da terörist unsurlarla temas kurduğunu iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iktidardaki 15. yılı vesilesi ile hazırlanan "Başkan" adlı belgeselde ilginç iddialarda bulundu. Rossiya 1 kanalında yayınlanacak belgeselde Putin’in yaptığı açıklamalar Rus haber ajanslarında yer aldı.

Kırım’ın ilhakı konusunda pişman olmadıklarını ifade eden Putin, ABD istihbarat elemanlarının Azerbaycan’da Kuzey Kafkasya’daki terörist unsurlarla doğrudan temas kurduğunu iddia etti. Kremlin basın danışmanı Dmitri Peskov da, ABD ile işbirliği ile Suriye’den kimyasal silahların çıkarıldığını, bu silahların terör örgütü IŞİD’in eline geçmesine engel olunduğunu söyledi.

Rus gazeteci Vladimir Solovyev’in hazırladığı belgeselde konuşan Putin, "Kuzey Kafkasya’daki terörist unsurların Azerbaycan’da ABD istihbarat servisleri ile doğrudan temas kurduğunu Rus istihbaratı belirledi. Ulaşım dahil, onlar gerçekten onlara yardım etti." iddiasında bulundu.

KIRIM’DA DOĞRU YAPTIK, PİŞMAN DEĞİLİZ

Rusya ile Kırım’ın birleşmesinin tarihi adaletin korunduğu bir zaman dilimi olduğunu savunan Putin, "Ben partnerlerimize insanlarımız için konunun yaşamsal olduğunu anlattım. Biz insanımızın haklarını sonuna kadar savunuruz. Bu çok önemli bir gelişme. Burada birilerini acıtmak değil. Kırım, Karadeniz’de stratejik öneme sahip. Ben doğru olanı yaptığımızı düşünüyorum. Ben pişman değilim." dedi.

YAPTIRIMLARLA RUSYA’NIN GELİŞMESİNİ ENGELLEMEK İSTİYORLAR

Ukrayna krizi nedeni ile Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlarla ilgili değerlendirmede bulunan Rus lider, "Batılı ülkelerin yaptırımların hedefinin Rusya’nın gelişimini engellemek olduğu anlaşıldı… Bu tür adımlar tüm Rusya tarihi boyunca yapıldı. Bu yüzyılların bilinen politikası. Burada yeni olan bir şey yok…" eleştirisi getirdi.

KİMYASAL SİLAHLARIN IŞİD’İN ELİNE GEÇMESİ ENGELLENDİ

Kremlin Danışmanı Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, ABD Başkanı Barack Obama ile birlikte Suriye’den kimyasal silahların çıkarılması konusunda başarı sağladıklarını, kimyasal silahların terör örgütü IŞİD’in eline geçmesini engellediklerini söyledi.

Peskov, "Putin ve Obama Suriye krizinin çözülmesinde başarıl olamadı. Kimyasal silahlar ise başarılı bir şekilde tahliye edildi. Eğer bunlar bu konuda anlaşma sağlamasa idi, insanların kafalarını kesen, yakarak öldüren IŞİD’in eline geçebilirdi…" değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKANLIĞIN EN ZOR DÖNEMİ BESLAN TERÖR SALDIRISI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Beslan’da bir okula düzenlenen rehin alma trajedisinin başkanlık döneminin ne zor anı olduğunu belirtti. Çok büyük bir sorumluluk almak zorunda kalındığını ifade eden Putin, "Başka bir seçenek olmadığı kararına vardım. Sonuna kadar gitmemiz gerekti.." dedi. 1 Eylül 2014’de Kuzey Osetya’nın Beslan kentinde bir okula yönelik 30 kişilik terörist grup rehin saldırısı düzenlemişti. Teröristler okulun spor salonunda çoğu öğrenci 1128 kişiyi 3 gün boyunca rehin tuttu. Rusya silahlı kuvvetlerinin okula düzenlediği operasyonda 318’i çocuk 355 kişi hayatını kaybetmişti.